Garantijos sąlygos Šios garantijos sąlygos galioja įrangai, įsigytai iš įmonės UAB „Bareka“ . Garantija pradeda galioti nuo įrangos įsigijimo / perdavimo naudotis dienos pagal PVM sąskaitą faktūrą arba prekių priėmimo–perdavimo aktą. Garantiniu laikotarpiu prekės gedimas, jeigu jis atsirado ne dėl kliento kaltės, šalinamas UAB „Bareka“ sąskaita. Įrangos transportavimą visais atvejais apmoka pirkėjas pats savo sąskaita pristatydamas įrangą į UAB „Bareka“ į buveinę adresu Kuršių g. 2, Vilnius Tais atvejais, kai įrenginys yra stacionariai prijungtas prie elektros, vandentiekio, kanalizacijos, dujų, atsiradę gedimai šalinami pirkėjo patalpose. Pirkėjas turi sudaryti visas sąlygas UAB„Bareka“technikams patekti į patalpas patikrinti įrangą ir pašalinti gedimą. Gedimui nepasitvirtinus ar (ir) esant gedimams, kuriems netaikomi garantiniai įsipareigojimai ir nemokamas aptarnavimas, visas išlaidas, susijusias su transportavimu į serviso centrą, gedimo nustatymu ir remontu, padengia klientas. Garantiniu laikotarpiu dėl gamintojo kaltės atsiradę gedimai šalinami UAB „Bareka“ technikų per 1–3 d. d., o jei reikalingas atsarginių detalių atsiuntimas iš tiekėjų užsienyje, – iki 10 d.d. Atlikus garantinę priežiūrą arba pakeitus sugedusią prekę nauja, garantijos sąlygos prekei galioja likusį garantijos laiką. Sugedusi prekė keičiama arba už ją grąžinami pinigai, jei gedimo negalima pašalinti. Jeigu prekei nustatomas mažareikšmis gedimas, pinigai už prekę nėra grąžinami*. Garantija nėra taikoma šiais atvejais: Įrangaį, kuri buvo mechaniškai pažeista, ardyta, sąmoningai ar nesąmoningai sugadinta, buvo nukritusi, sulaužyta, sulankstyta; Įrangaį, kuri buvo naudota nesilaikant instrukcijos ir gamintojo rekomendacijų eksploatacijos sąlygų; Įrangaį, kuri buvo prijungta asmens, neturinčio tinkamos kvalifikacijos; Įrangaį, kuri buvo naudojama ne pagal paskirtį; Įrangai, kurios gedimas atsirado dėl kliento kaltės; Įrangai su pažeistais serijiniais lipdukais, plombomis; Įrangai, kuri buvo remontuota garantiniu laikotarpiu ne UAB „Bareka“ technikų; Įrangai, kai neįmanoma identifikuoti jos serijinio numerio dėl pažeidimo ar kitokių veiksnių; Įrangai, kurios gedimas atsirado dėl aplinkos veiksnių (audros, lietaus ir kt.), Force majeure (gaisro, potvynio ir kt.) ar atsitiktinių išorės veiksnių poveikio (įtampos šuolio ir kt.); Įrangai, kurios gedimas atsirado dėl į įrenginio vidų patekusių skysčių, smėlio, daiktų, vabzdžių, graužikų ir kt.; Įrangai, jei klientas nepateikė prekės pirkimą-pardavimą iš UAB „Bareka“ patvirtinančio dokumento; Įrangai, kurios gedimas atsirado dėl neoriginalių, nesertifikuotų priedų, detalių ir medžiagų naudojimo; Įrangos susidėvinčioms detalėms eksploatacijos metu (gumoms, guoliams, peiliukams, rankenoms, lemputėms, filtrams, laidams, jungtims, akumuliatoriams, laikikliams ir kt.), taip pat freono papildymui įrenginiuose su šaldymu; subraižymams ir korpuso įlenkimams, kurie nesumažina įrenginio funkcionalumo; Indaplovei, konvekcinei krosniai, ledukų generatoriui ir kitiems įrenginiams,jei vandens nukalkinimo filtras buvo nenaudojamas arba laiku neregeneruojamas ir įrenginiuose matyti didelis kiekis kalkių nuosėdų; Šaldymo įrenginiams, jei nevalomos garintuvo grotelės nuo dulkių, taip pat įrenginiams, kurie negauna pakankamo vėdinimo jį netinkamai pastačius ar uždengus oro paėmimo angą. Garantijos terminai UAB „Bareka“ suteikia visai įsigytai įrangai 12 mėnesių garantinį laikotarpį, išskyrus tuos atvejus, kai prekių pirkimo–pardavimo sutartyje yra numatomas kitoks garantinis terminas. *Pastaba. Pardavėjas, nustatydamas, ar daikto gedimas yra mažareikšmis, remiasi mažareikšmiškumo nustatymo kriterijais: įvertina, ar tai yra esminis daikto defektas, kiek užtruktų laiko tą daiktą sutaisyti, kada atsirado daikto trūkumai (ar baigiantis daikto garantijos terminui, ar iškart po jo įsigijimo) ar dėl atsiradusio defekto tuo daiktu iš esmės galima naudotis, kiek kainuos jį pataisyti ir t. t. Pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus įmonės mažareikšmių gedimų sąrašų neprivalo sudarinėti.
profesionali maisto gamybos įranga

Maisto gamybos įranga

 

stalo serviravimo prekės

Stalo serviravimo prekės

maisto ruošimo prekės

Maisto ruošimo prekės

švaros ir higienos prekės

Švaros ir higienos prekės 

CAPTCHA Image Rodyti kitą kodą
Siųsti žinutę
​Įmonės kodas: 301729704 ​PVM kodas: LT 100004081314 ​Atsiskaitomoji sąskaita ​73000 AB Sweadbank ​LT697300010107861165
UAB ''Bareka" Vilnius ​Adresas: Panerių g. 49 ​Tel. +37065017536 ​El.p: vilnius@bareka.lt
UAB ''Bareka" Klaipėda ​Adresas: Liepų g. 85 ​​Tel. +37068250616 ​​El.p: klaipeda@bareka.lt
Užsakymų telefonas 
Vilniuje ​​Tel. +37064266336
Užsakymų telefonas 
Klaipėdoje ​​​Tel. +37064021686
© PigiosSvetaines.lt